De Houtstek

De Houtstek

woensdag 21 december 2016

gedicht van de maand

December

Nu mist het woud zijn purpren najaarspracht.
Een ritslend kleed van rosse blaadren dekt
de weeke wegen, waar 't geplet fluweel
van plekken mos, smaragdgroen, zichtbaar bleef.
De hooge boomen, zwart en bladerloos,
wien grijsgroen mos de ruige stammen dekt,
herdenken, droef, den zoeten zomertijd,
en schudden zacht den wijzen, kale kruin.
In de oude toppen klaagt de winterwind.
Door 't huivrend schaarhout vaart een lange zucht,
en trillend klapwiekt, als een bruine vlinder,
't verdorde blad, dat trouw bleef aan zijn tak.

                                   
Hélène Swarth (1859-1941)

Geen opmerkingen: