De Houtstek

De Houtstek

donderdag 25 juli 2013

Grauwe vliegenvanger

De grauwe vliegenvanger is één van de laatste trekvogels die terugkomt en daarom begint zijn broedseizoen later dan van andere insecteneters; de jongen vliegen uit als het volop zomer is en er grote aantallen insecten rondvliegen.
Naast onze voordeur heeft een paartje een nest gemaakt in een open nestkast. Voor zover ik kon zien zit er maar één jong in, dat trouw door pa en moe gevoerd wordt.

Geen opmerkingen: